Laat het plezier in je leven niet afnemen door tegenslagen.

– Mark van Praat, Breathfulnesscoach

Gebruikersvoorwaarden

Onvoorwaardelijk ademen verschaft u bij deze toegang tot zijn website: www.onvoorwaardelijkademen.nl. Door uzelf toegang te verlenen tot deze website, dan wel door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Onvoorwaardelijk ademen publiceert op deze website artikelen, afbeeldingen en ander materiaal ter informatie en informatie over de dienstverlening van Onvoorwaardelijk ademen. Via onze website kunt u kijken voor mogelijke workshops. De inhoud van de website van Onvoorwaardelijk ademen is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Onvoorwaardelijk ademen streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden en te onderhouden. Echter kan Onvoorwaardelijk ademen niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie, waaronder verkeerde cursusdata op de website en het gebruik van de website, in de ruimste zin des woords.

Elk gebruik dat u maakt van de informatie op de website van Onvoorwaardelijk ademen komt voor uw eigen risico. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan het gebruik van de informatie van deze website. Voor diensten die niet direct via onze website kunnen worden geboekt geldt dat alle informatie op de website van Onvoorwaardelijk ademen bedoeld is als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onvoorwaardelijk ademen niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden, op te nemen in enig ander werk, zoals een website of papieren document, etc. in de ruimste zin des woords, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Tevens is het wijzigen van (een gedeelte van) (de verschijningsvorm van) deze website is niet toegestaan.

De website van Onvoorwaardelijk ademen kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat Onvoorwaardelijk ademen verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Tevens is Onvoorwaardelijk ademen niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze andere websites, de beschikbaarheid hiervan en de daarin opgenomen informatie.

Het kan niet gegarandeerd worden dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/ of storingen toegankelijk is. Onderhoud aan de site kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Onvoorwaardelijk ademen streeft ernaar de eventuele overlast voor gebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Onvoorwaardelijk ademen behoudt zich het recht voor de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/ of te verwijderen. Onvoorwaardelijk ademen is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

Onvoorwaardelijk ademen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Onvoorwaardelijk ademen is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, etc. indien deze, op de website, de daarop geplaatste gegevens, bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

Voor vragen met betrekking tot deze bepalingen en/ of toestemming voor het overnemen of vermenigvuldigen e.d. van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met Onvoorwaardelijk ademen via info@onvoorwaardelijkademen.nl

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Teksten uit deze gebruiksvoorwaarden kopiëren is niet toegestaan. Hierop rust auteursrecht, net als op alle andere teksten en afbeeldingen van deze website. 

Deze website gebruikt cookies, en laadt in eerste instantie alleen noodzakelijke/functionele cookies in. We hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd, en mogen deze plaatsen zonder toestemming. Wilt u een optimaal werkende website, inclusief video, foto's en social media berichten? Klik dan op de groene button "Accepteren". Bekijk onze Cookieverklaring